Foto 21 mei 2016- III.jpg

OVER MIJ

Graag stel ik me aan u voor

Ik ben Toke van der Ploeg, in januari 2002 ben ik deze praktijk voor kinderfysiotherapie in Pijnacker gestart.
Ter plaatse ben ik goed bekend, want ik ben hier geboren en getogen en het is heel leuk om me nu via de kinderfysiotherapie in te zetten voor de jeugdgezondheidszorg in Pijnacker.

Als kinderfysiotherapeute werk ik graag samen met jeugdartsen en consultatiebureau-artsen om zo een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van kinderen, van baby’s, kleuters en kinderen van de basisschool tot en met jongeren in het voortgezet onderwijs.


Daarnaast werk ik op verwijzing van huisartsen en specialisten.
Ouders kunnen echter ook rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut gaan. Sinds begin 2006 vergoeden de zorgverzekeraars ook behandelingen zonder verwijzing van de huisarts.

OPLEIDING

Na het atheneum heb ik de vier-jarige opleiding voor fysiotherapie gevolgd in
Rotterdam en Breda. Vervolgens ben ik gespecialiseerd als kinderfysiotherapeute. Deze opleiding duurde nog eens drie jaar en in 1998 ben ik officieel als kinderfysiotherapeute geregistreerd.


Daarnaast heb ik steeds aanvullende cursussen gevolgd, zoals bijvoorbeeld voor het verbeteren van schrijfmotoriek en tapen bij sportletsels. Ook heb ik steeds nieuwe test- en meetmethodes geleerd, bijvoorbeeld om de vorm van het hoofdje te meten als een baby een voorkeurshouding heeft.

WERKERVARING

Ik heb vier jaar op een algemeen ziekenhuis gewerkt en twee jaar op een kinderrevalidatiecentrum.


Ook heb ik tien jaar in de eerste lijn samengewerkt met een manueel therapeut. Je leert dan veel van elkaars visie en kennis als het om bewegingsproblemen gaat.


Door deze werkervaring heb ik voldoende vertrouwen gekregen om mijn praktijk in Pijnacker in 2002 te starten. 

PRAKTIJK IN PIJNACKER

In 2002 is mijn praktijk voor kinderfysiotherapie in Pijnacker geopend. Sindsdien zijn er meer dan 1750 kinderen over de drempel gestapt met zeer uiteenlopende hulpvragen.

Elk kind krijgt een individuele behandeling met adviezen en oefeningen die precies afgestemd zijn op de specifieke hulpvraag. Mijn opleiding en werkervaring komen hierbij goed van pas.